Psy.pl

reklama

Wyszukiwarka

Obaszar wyszukiwania
Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do serwisu

Obaszar logowania się do serwisu

Forum

Kącik adopcyjny

Tagi

Regulamin

Regulamin serwisu Psy.pl

Serwis Psy.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela13/43.

1. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania oraz tworzenia serwisu Psy.pl. 

2. Serwis Psy.pl to serwis dla miłośników psów, umożliwiający publikację przez autorów swych artykułów, zdjęć oraz materiałów audio i wideo.
 
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Psy.pl zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zarejestrowania się w serwisie. Rejestracja w serwisie oznacza że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 
4. Rejestrując się w serwisie użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela13/43 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji, użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał, są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania lub żądania usunięcia. Petstar sp. z o.o. może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników serwisu Psy.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Psy.pl wyraża zgodę na wykorzystanie  danych w celach marketingowo – reklamowych.
 
5. Za prawidłowe funkcjonowanie serwisu Psy.pl odpowiada Petstar sp. z o.o., która dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 
6. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie Psy.pl. Treści zamieszczane w serwisie Psy.pl publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się publikacji artykułów, zdjęć, filmów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub usunięte.

7. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy serwisu Psy.pl. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu.
 
8. Z zastrzeżeniem punktu 8*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji  na okres 10 lat na korzystanie z  zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakre/sie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
8*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo obejmujące treści z ogłoszeń adopcyjnych zwierząt oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
- jako ilustracji do artykułów lub aktualności na stronie
www.psy.pl  lub innych naszych serwisach, bez prawa do udzielania sublicencji.

9. W przypadku gdy treści artykułu, zdjęcia lub materiały audio i wideo budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem, mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.
 
10. Zabronione jest umieszczanie w serwisie artykułów, zdjęć, materiałów audio i wideo o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W serwisie Psy.pl  nie będą akceptowane jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich.
 
11. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału z serwisu Psy.pl  w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń i zablokowania lub usunięcia konta.
 
12. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ingerencji w treści artykułów zamieszczanych w serwisie Psy.pl w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkownika.

13. Redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.

14. Serwis Psy.pl aktywnie popiera akcję R=R (rasowy=rodowodowy) - ogłoszenia krycia bądź sprzedaży ko nierodowodowych będą usuwane bez podania przyczyny. Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kotów rasowych, należy podawać w treści ogłoszenia informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (przydomek hodowlany, nazwa hodowli, link do strony hodowli). Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kota rasowego, hodowca deklaruje, że zwierzę posiada rodowód i będzie uprawione do jego odbioru. Ogłoszenia będące ukrytą formą sprzedaży psów w typie rasy (np. "oddam po zwrocie kosztów utrzymania" lub "sprzedam obrożę, a szczeniaka oddam gratis") będą usuwane z serwisu bez podania przyczyny i traktowane jako ukryta forma sprzedaży nierodowodowych psów (naruszenie znowelizowanej Ustawy o ochronie zwierząt). Oddam za darmo wyklucza pobieranie jakichkolwiek opłat. Do sprzedaży psów uprawnione są tylko zarejestrowane hodowle.

15. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodawania i modyfikowania kolejnych punktów regulaminu.