Amerykanie karzą za pozbawianie psa głosu


Massachusetts jest pierwszym amerykańskim stanem, w którym wprowadzano przepis, zgodnie z którym każdy, kto wycina lub podcina psu struny głosowe z innych powodów niż zdrowotne, podlega karze grzywny lub do pięciu lat pozbawienia wolności.

O wprowadzenie przepisów, które ukróciłyby niehumanitarne praktyki, od dawna zabiegali obrońcy praw zwierząt. – Pozbawić zwierzę głosu to tak, jakby pozbawić go człowieka, albo uniemożliwić człowiekowi komunikowanie się – mówi rzecznik stanowego stowarzyszenia SCPA. Przeciwstawił się on też opiniom, że przepis spowoduje, iż więcej zwierząt będzie trafiało do schronisk. Poinformował, że w 2009 r. stowarzyszenie nie odnotowało ani jednego przypadku oddania psa do schroniska z powodu zbyt głośnego szczekania. MC