Bezdomne zwierzęta domowe

Dlatego władze organizacji nalegają na utworzenie urzędu, który miałby zajmować się ochroną zwierząt. Ponadto ekolodzy chcieliby aby problem porzucania zwierząt rozwiązywać przez organizowanie kampanii informacyjnych, spis zwierząt i kontrolowanie ich narodzin oraz przez wzmacnianie inspekcji u hodowców i sprzedawców.