Bezdomni bezdomnym


Władze Gorzowa, poszukujące sposobu na pomoc psom z miejscowego schroniska, chciałyby aby opiekę nad placówką przejęli bezdomni ze schroniska Towarzystwa Pomocy im. brata Alberta.

Należące do miasta gorzowskie schronisko dla zwierząt ma spore kłopoty finansowe. Pomóc mogliby mu bezdomni, ponieważ Towarzystwo Pomocy im. brata Alberta mogłoby się starać o dofinansowanie z funduszy pomocowych. Ale jak przekonują działacze towarzystwa, taka współpraca wyszłaby na dobre nie tylko zwierzętom. Codzienna opieka nad psami mogłaby pomóc także bezdomnym ludziom, którzy czuliby się bardziej potrzebni, mieliby okazję uczyć się odpowiedzialności.