Bezprawne ograniczenia


Co jakiś czas urzędnicy próbują wprowadzić limity na zwierzęta domowe. Czy mają do tego prawo?

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.1996.132.622/ rada gminy może ustalić szczególne zasady skierowane do osób utrzymujących zwierzęta domowe. Dodatkowe obowiązki mają na celu „ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku” /art. 4 ust. 4 ustawy/. Na tej podstawie uchwały gmin nakazują np. sprzątanie nieczystości pozostawionych po naszych czworonogach, wyprowadzanie psów w kagańcach itp.

Nie oznacza to jednak, że gminy mają również prawo wprowadzić limit liczby posiadanych przez nas zwierząt! Czym innym jest bowiem możliwość wprowadzenia dodatkowych obowiązków a czym innym ograniczanie prawa – w tym wypadku prawa do posiadania zwierząt.

Przepisy wydawane przez organy samorządu terytorialnego muszą mieścić się w granicach upoważnień zawartych w ustawach /art. 94 Konstytucji/. W tym wypadku ustawa upoważnia jedynie do wprowadzenia dodatkowych obowiązków, a nie do ograniczania praw! Istotne jest również, że prawo do posiadania zwierząt – jako, w gruncie rzeczy, prawo własności – podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z treścią Konstytucji /art. 64 ust. 3/ – własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments