Białolica piękność


Pochodząca z Australii rozella białolica należy do najpiękniej ubarwionych papug. Odkryte przez Anglików ptaki szybko zaaklimatyzowały się w Europie. Odporność na surowy klimat ułatwia ich utrzymanie w warunkach wolierowych.