Błękitny smutny pies

Blue Dog, postać rysunkowa stworzona przez amerykańskiego malarza i grafika, George"a Rodrigue.