Czy pies z klasy weteranów może zdobyć tytuł Zwycięzcy Rasy?


Według nowego regulaminu wystawowego Związku Kynologicznego w Polsce pies lub suka wystawiane w klasie weteranów (powyżej 8 lat) mogą się ubiegać o tytuł Zwycięzcy Rasy (BOB), jeśli w swojej klasie zajęły pierwszą lokatę i otrzymały ocenę doskonałą.

 O tytuł BOB konkurują z sobą: Najlepszy Junior (tytuł przyznawany w wyniku porównania psa i suki z tytułem Zwycięzcy Młodzieży), Najlepszy Dorosły Pies/Suka w Rasie (tytuł przyznawany w wyniku porównania psa/suki z pierwszą lokatą i oceną doskonałą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów) oraz psy z klasy weteranów.