Do urzędu – tak, do kościoła – nie


Osoby niewidome będą mogły swobodnie wchodzić z psami przewodnikami do budynków użyteczności publicznej - zdecydował Sejm nowelizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome nie będą musiały zakładać psom przewodnikom kagańca.

Jednocześnie Sejm odrzucił wniosek by niewidomi z psami przewodnikami mogli też swobodnie wchodzić do obiektów sakralnych. (tj, pap)