Europies – Luna

Bohaterką wieczoru była Luna, dwuletnia, czarna labradorka, która stanie się nieodłącznym towarzyszem i pomocnikiem. Będzie m.in. podawać upuszczone przedmioty, przynosić dzwoniący telefon, otwierać poniedziałek zamykać szafki oraz zapalać poniedziałek gasić światło.
Podczas spotkania Magdalena Samitowska, która szkoliła Lunę, przeczytała pamiętnik „spisany” jej własną łapą. Luna jest pierwszym w Polsce psem posiadającym identyfikator dający jej dostęp do pomieszczeń Parlamentu Europejskiego. (PK)