Ewakuacja z psem


W Kongresie Stanów Zjednoczonych znajduje się projekt ustawy zobowiązującej władze stanowe i miejskie do uwzględnienia zwierząt (w tym psów) w planach ewakuacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych.

Powstanie takich przepisów jest związane z doświadczeniami tragicznych dla zwierząt skutków ubiegłorocznego huraganu Katrina, który zaatakował wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Psów nie można było na przykład zabierać ze sobą do ośrodków pomocy organizowanych przez Czerwony Krzyż, choć organizacja ta starała się pomagać ofiarom w zorganizowaniu pomocy dla zwierząt. Nowa ustawa ma uregulować ten problem.