Gdy zwierzę nabroi


- Czy zawsze jesteśmy odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez nasze zwierzę? - Co należy rozumieć przez "znęcanie się nad zwierzętami"?