Gdy zwierzę nabroi

- Czy zawsze jesteśmy odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez nasze zwierzę? - Co należy rozumieć przez "znęcanie się nad zwierzętami"?