Gen czystości


Na oryginalny pomysł walki o czystość na ulicach wpadł Karl Jobig, radny jednej z dzielnic Drezna. Korzystając z możliwości genetyki chce on sprawdzać, którzy właściciele nie sprzątają po swoich psach.

Na wniosek Jobiga rada dzielnicy wezwała władze miasta do stworzenia banku danych zawierających informacje o kodzie genetycznym wszystkich mieszkających w Dreźnie psów (podczas rejestracji zwierzęcia pobierane byłyby próbki śliny).

Pozostawione na ulicach, trawnikach i w innych publicznych miejscach psie odchody poddawane byłyby testom genetycznym. Dzięki temu wykrycie właściciela danego psa byłoby proste. Koszty wprowadzenia systemu byłyby wprawdzie wysokie (jeden test DNA kosztuje 75 euro), ale radni chcą wprowadzić bardzo wysokie mandaty za niesprzątanie – w wysokości od 180 do 600 euro.