Handel żywym towarem


W Polsce zwierzęta sprzedaje się wszędzie: na bazarach, na ulicy. Jednak ich prawa łamie się nawet w miejscach do tego przeznaczonych