Jak Wam się podobam?


Konkurs fotograficzny

Zatytułowane zdjęcia wraz z wypełnionym kuponem zamieszczonym poniżej oraz dopiskiem na kopercie „Jak wam się podobam?” prosimy nadsyłać na adres: redakcja miesięcznika „Mój Pies”, Al. Jerozolimskie 123a, Millennium Plaza, 02-017 Warszawa.

Istnieje również możliwość przesłania zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] (rozdzielczość zdjęcia 1024 x 768 pikseli, maksymalnie trzy fotografie). Przystąpienie do konkursu i przesłanie zdjęć stanowi zgodę uczestnika na publikację zdjęć wraz z podaniem imienia i nazwiska autora w czasopiśmie i na stronach internetowych wydawnictwa, ich ocenę na łamach pisma przez fachowca oraz na przetwarzanie danych osobowych osób nagrodzonych w celu przesłania im nagród. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

Co miesiąc nagrodzimy autorów trzech najlepszych prac. Spośród nagrodzonych fotografii wybierzemy ZDJĘCIE ROKU. Autor otrzyma nagrodę specjalną – cyfrowy aparat fotograficzny LS755 firmy Kodak.