Jak zostać członkiem Związku Kynologicznego i zarejestrować psa?


Według statutu członkiem Związku Kynologicznego może być osoba na stałe mieszkająca w Polsce lub posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych), nie jest pozbawiona praw publicznych i nie należy do innej polskiej organizacji kynologicznej.

Żeby zostać członkiem związku wystarczy pójść do najbliższego oddziału terenowego i wypełnić deklarację, zapłacić wpisowe (20 zł) oraz opłacić roczną składkę (44 zł).

W Związku Kynologicznym można zarejestrować tylko psa posiadającego metrykę wydaną przez tę organizację. Należy ją złożyć w swoim oddziale, wnieść opłatę za rejestrację zwierzęcia (25 zł) i za wydanie rodowodu (36 zł); nostryfikacja rodowodu zagranicznego (wydanego przez organizację należącą do FCI lub zrzeszoną) – 36 zł.