Jak zrobić świet(l)ne zdjęcie


Nie ma fotografii bez światła, ale nie ma też dobrego zdjęcia bez umiejętności twórczego wykorzystywania światła