Kara za znęcanie


10 miesięcy pracy społecznej to kara dla Adama A. nałożona przez krakowski sąd za znęcanie się nad psem.

Sprawa dotyczyła wydarzenia z maja 2005 roku. Wtedy to padł pies (w typie owczarka niemieckiego) należący do A. Jak się okazało, A. trzymał zwierzę na dworze, w kagańcu, na stalowej lince, bez dostępu do pożywienia i wody. Pies zmarł z powodu przegrzania organizmu (temperatura powietrza sięgała wtedy 30 stopni Celsjusza).

Przypomnijmy, że wiosną 2005 r. o psa toczyła się administracyjna batalia, zwierzę chcieli bowiem zabrać inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Właściciel odmówił jednak wydania go, odwołując się na drodze administracyjnej od decyzji w tej sprawie wydanej przez urząd miasta.

Spory trwały, zwierzę zmarło. Krakowski sąd uznał, że A. jest winny tego, że jego pies umarł w męczarniach. Skazał A. na 10 miesięcy ograniczenia wolności, nakładając na niego obowiązek przepracowania w tym czasie bezpłatnie po 40 godzin miesięcznie na cele społeczne. Ponadto oskarżony musi wpłacić 500 zł na Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i będzie pod dozorem kuratora.

Wyrok nie jest prawomocny.