Konkurs dla dzieci


Przez trzy miesiące zamieszczamy fragmenty obrazka. Skompletowane elementy należy nakleić na kartkę, a następnie odszukać na obrazku i pokolorować jak największą liczbę ukrytych tam zwierząt.

Dziesięć osób, które odnajdą najwięcej zwierząt i najładniej je pokolorują, nagrodzimy grami komputerowymi dla całej rodziny „Robaki 3D”. Dzięki tej wciągającej grze logicznej możesz sprawdzić swoją wyobraźnię przestrzenną i zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów. Fundatorem nagród jest firmaMarkSoft.

Obrazki wraz z wypełnionym kuponem zamieszczonym w miesięczniku "Mój Pies" oraz dopiskiem na kopercie „Układanka-kolorowanka” prosimy nadsyłać do 15 sierpnia 2005 roku na adres:

Redakcja miesięcznika „Mój Pies",
Al. Jerozolimskie 123a, Millennium
Plaza, 02-017 Warszawa.