Konkurs dla uczniów

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły, klasy, kółka zainteresowań. Propozycje prosimy nadsyłać pocztą na adres redakcji lub e-mailem na adres: [email protected], w temacie maila wpisując „Konkurs dla szkół”.
Na autorów najlepszych pomysłów czekają nagrody niespodzianki. Czekamy do końca października!