Krzyżówka


Rozwiąż krzyżówkę zamieszczoną w lipcowym wydaniu miesięcznika "Mój Pies". Li­te­ry z pól po­nu­me­ro­wa­nych od 1 do 10 utwo­rzą ha­sło, któ­re na­le­ży wpi­sać na karcie pocztowej lub w wiadomości SMS.

Zapraszamy do nadsyłania prawidłowych odpowiedzi za pomocą sms-ów lub kart pocztowych – wylo­sujemy i nagrodzimy 5 osób.
Rozwiązanie prześlij SMS-em pod nr 7238, w treści wpisując MP.08 i hasło z krzyżówki (bez polskich znaków). Koszt SMS-a 2,44zł z VAT. Termin nadsyłania rozwiązań 15.09.2006 r. Na kartce należy podać swoje dane adresowe według wzoru podanego poniżej. Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy kolejno 5 zwycięzców.

Wzór karty pocztowej

Krzyżówka „Mój Pies” nr 8/2006
HASŁO: …………………………………….
Jan Kowalski
ul. Dworcowa 3 m. 4, 00-200 Warszawa
tel. 022 8888 888
e-mail: [email protected] /* (c)AdOcean 2003-2018, petstar_admin.Psy_PL.Strona_wpisu_(Podstrona).Reklama Backdrop (mobile) */ ado.placement({id: 'ado-M7hFVVocPbHG8AW1ekVnsuGXbRZ3KGeFI2UFsWtsg3X.J7', server: 'gpl.adocean.pl' });

Wzór sms-a (koszt SMS-a 2 zł; 2,44 zł z VAT)


Rozwiąż krzyżówkę zamieszczoną w lipcowym wydaniu miesięcznika "Mój Pies". Li­te­ry z pól po­nu­me­ro­wa­nych od 1 do 10 utwo­rzą ha­sło, któ­re na­le­ży wpi­sać na karcie pocztowej lub w wiadomości SMS.

Zapraszamy do nadsyłania prawidłowych odpowiedzi za pomocą sms-ów lub kart pocztowych – wylo­sujemy i nagrodzimy 5 osób.
Rozwiązanie prześlij SMS-em pod nr 7238, w treści wpisując MP.08 i hasło z krzyżówki (bez polskich znaków). Koszt SMS-a 2,44zł z VAT. Termin nadsyłania rozwiązań 15.09.2006 r. Na kartce należy podać swoje dane adresowe według wzoru podanego poniżej. Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy kolejno 5 zwycięzców.

Wzór karty pocztowej

Krzyżówka „Mój Pies” nr 8/2006
HASŁO: …………………………………….
Jan Kowalski
ul. Dworcowa 3 m. 4, 00-200 Warszawa
tel. 022 8888 888
e-mail: [email protected]

Wzór sms-a (koszt SMS-a 2 zł; 2,44 zł z VAT)

MP.08 HASŁO