Kuropatwy i psy są niewinne


Podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt przewiduje m.in. zwalczanie psów i kotów znajdujących się na terenach obwodów łowieckich w odległości większej niż dwieście metrów od zabudowań mieszkalnych. Prezydent zapowi