Małżonek wierny jak pies

Psie figury na nagrobkach w XII - wiecznej katedrze w Lizbonie.