Miłość, ale z rezerwą


Zaledwie jedna trzecia Polaków uważa, że obowiązująca od blisko dekady Ustawa o ochronie zwierząt wystarczająco chroni czworonogi - wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z badania „Przestrzeganie praw zwierząt w Polsce” wynika, że 35 proc. ankietowanych uważa polskie przepisy za dobrze chroniące zwierzęta, 33 proc. jest przeciwnego zdania, a 28 proc. Polaków przyznaje, że nie zna tych uregulowań.
Deklaracje składane przez respondentów świadczą o tym, że Polacy kochają zwierzęta i dobrze rozumieją ich potrzeby. Aż 97 proc. ankietowanych wskazało, że należy reagować, gdy jakiś właściciel bije albo głodzi swoje zwierzęta. Jednocześnie tylko 52 proc. jest zdania, że w Polsce zwierzęta są dobrze traktowane.
CBOS spytał także, czy trzeba ograniczyć prawo właścicieli do posiadania zwierząt, jeśli przeszkadzają one innym ludziom. 33 proc. ankietowanych uznało, że tak, jeśli zwierzęta w jakikolwiek sposób przeszkadzają innym
ludziom (np. sąsiadom); 58 proc. uważa, że prawo do posiadania zwierząt powinno być ograniczone, jeśli zagrażają one zdrowiu lub życiu innych ludzi. (TJ)