Mniej cierpienia


Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące transportu zwierząt. Wprowadzone zmiany mają poprawić warunki ich przewozu.