Mniej, czyli więcej

W związku z postulatami samorządów rząd zaproponował wprawdzie zniesienie podatku od posiadania psów, ale planuje wprowadzenie w to miejsce fakultatywnej opłaty. O jej wysokości decydować będą rady gmin. Maksymalna stawka ma wynieść 100 zł, czyli niemal dwa razy więcej niż aktualna maksymalna wysokość podatku od psów. Z opłaty tej finansowane miałoby być m.in. sprzątanie po psach. Rada gminy będzie miała również upoważnienie do wprowadzania zwolnień z opłaty, w projekcie nie przewiduje się zwolnień ustawowych.