Mniejszy raport o większym bólu


Chociaż drugi raport Głównego Inspektoratu Weterynarii jest mniej obszerny od pierwszego, zawarte w nim dane są równie alarmujące. W wielu schroniskach zwierzęta zamiast opieki doznają stresów, cierpień i bólu. Nadmierne zagęszczenie powoduje wzrost agres