Nauka i sztuka pod psem


Zatelefonowała do mnie przyjaciółka, mówiąc, że jej retriever Chianti spędził godzinę na obserwacji świerszcza. To jakiś pies ekumeniczny, a do tego refleksyjny. Zwierzęta się uczłowieczają, a niektórym ludziom grozi zezwierzęcenie