Niemoralna rywalizacja


Dariusz Gzyra, przewodniczący Stowarzyszenia Empatia protestuje przeciwko organizowaniu w Polsce zawodów myśliwskich jamników w osaczaniu lisa. Zawody takie (VII Międzynarodowy Konkurs Norowania Jamników) odbędą się w najbliższy weekend w Grębowie k. Kamienia Pomorskiego.

Zdaniem Gzyry takie zawody są niemoralne i godne potępienia. – Zwierzę jest w sytuacji bez wyjścia. Dawniej w czasie polowania mniej więcej równe szanse miał ten, kto gonił, i ten, kto uciekał. W trakcie obecnej zabawy lis jest zamknięty, a pies może z nim zrobić, co chce – mówi Gzyra. Jego zdaniem trudno się dopatrzyć w tej rozrywce okoliczności, jakie w myśl ustawy o ochronie zwierząt dopuszczają na zabijanie lisów.

W konkursie norowania rywalizują jamniki tresowane do polowania. Norowanie polega na zamknięciu lisa w tunelu imitującym norę, a następnie szczuciu psa w taki sposób, aby jak najszybciej wypędził ofiarę na zewnątrz. Punktowane jest jak najszybsze wypędzenia lisa z nory, a także chwyty zębami za strategiczne miejsca, czyli gardło, bok lub głowę. (PAP)