Opłata zamiast podatku


Dziś rano posłowie znowelizowali ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Od 2008 roku zniesiony zostanie podatek za posiadanie psa, ale nie oznacza to niestety, że za czworonoga nie trzeba będzie płacić.

Zamiast podatku od psów zostanie bowiem wprowadzona fakultatywna, uznaniowa opłata, o której będzie decydowała rada gminy. Maksymalna stawka ma wynieść 100 zł rocznie od psa. Z uzbieranych w ten sposób pieniędzy ma być finansowane m.in. sprzątanie nieczystości po psach. Rada gminy będzie mogła zarządzić, że opłaty od posiadania psów będą zbierali inkasenci. Będzie też mogła zwalniać posiadaczy psów z opłat. Dotyczy to osób niepełnosprawnych umysłowo, rolników mający nie więcej niż dwa psy oraz osób samotnych powyżej 65. roku życia.

Za nowelizacją głosowało 284 posłów, 114 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (TJ, PAP)