Opłata zamiast podatku

Zamiast podatku od psów zostanie bowiem wprowadzona fakultatywna, uznaniowa opłata, o której będzie decydowała rada gminy. Maksymalna stawka ma wynieść 100 zł rocznie od psa. Z uzbieranych w ten sposób pieniędzy ma być finansowane m.in. sprzątanie nieczystości po psach. Rada gminy będzie mogła zarządzić, że opłaty od posiadania psów będą zbierali inkasenci. Będzie też mogła zwalniać posiadaczy psów z opłat. Dotyczy to osób niepełnosprawnych umysłowo, rolników mający nie więcej niż dwa psy oraz osób samotnych powyżej 65. roku życia.

Za nowelizacją głosowało 284 posłów, 114 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (TJ, PAP)