Otwórz okienko

Czy każdy mieszkaniec ma prawo zostawić w swojej piwnicy uchylone okno dla bezdomnych kotów? Czy jest paragraf na właściciela hałaśliwego psa?

Z jednej strony mamy obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt /art. 5 ustawy o ochronie zwierząt/. Jesteśmy im winni poszanowanie, ochronę i opiekę /art. 1 ww. ustawy/. Mamy też prawa wynikające z prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy np. umowy najmu.
Z drugiej jednak strony nawet prawo własności ma pewne ograniczenia, które mogą wynikać z ustaw i zasad współżycia społecznego. Np. zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę. Otwieranie okna w piwnicy może zostać uznane właśnie za takie działanie. Ratując koty jednocześnie wychładzamy piwnice, pozwalamy na ich zanieczyszczanie odchodami, itp.
Prawo jasno określa, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zgodnie z art. 11. ustawy o ochronie zwierząt – należy do zadań własnych gmin. Nasze działania powinny więc skupiać się raczej na egzekwowaniu tych ustawowych obowiązków niż na doraźnej i powodującej konflikty metodzie „otwartego okna”. Na dłuższą metę nie rozwiązuje ona bowiem problemu. Zwłaszcza, że właściciel nieruchomości i tak może zabronić nam otwierania piwnicznych okien, tłumacząc to zupełnie innymi racjami /wzrost kosztów ogrzewania, ryzyko kradzieży, podrzucenia ognia…/.
Jeżeli jednak otworzenie piwnicznego okna okaże się konieczne dla ratowania okolicznych kotów, spróbujmy uzyskać zgodę sąsiadów i przeprowadzić akcję w sposób jak najmniej dotkliwy dla otoczenia. Przede wszystkim zabezpieczmy naszą piwnicę przed możliwością przedostania się kotów do sąsiednich pomieszczeń. Pamiętajmy też o sprzątaniu odchodów (w piwnicy można ustawić kuwetę), dbaniu o porządek i „świeże powietrze”.

Chcesz dać głos i ocenić?
Dołącz do naszego stada – zarejestruj się!
Ocena użytkowników