Pies na niedźwiedzie


Bliskie spotkanie człowieka z niedźwiedziem z reguły kończy się źle. Turyści odiwedzający parki narodowe Ameryki niby o tym wiedzą, ale miś to przecież wielka atrakcja. Lepiej więc uczyć niedźwiedzia, żeby nie wchodził w drogę. W tej nauce pomaga nasz nie