Pies na stres


Badania naukowe potwierdzają korzyści płynące z kontaktów człowieka ze zwierzętami. Bez psów, kotów, koni, papużek, królików czy rybek w akwarium nasze zdrowie byłoby gorsze, a życie smutniejsze. Towarzystwo braci mniejszych to też świetne lekarstwo na je