Po drugiej stronie

Widoczne na zdjęciu uczucia odwrócą uwagę nawet od jego ewentualnych wad technicznych