Poprawy nie widać


Główny Lekarz Weterynarii Kraju opublikował coroczny raport "Schroniska dla bezdomnych zwierząt 2003/2004". Najważniejsze wnioski płynące z dokumentu nie są optymistyczne. Nadal utrzymuje się bowiem tendencja wzrostu ilości psów w schroniskach, a autorzy raportu nie pozostawiają złudzeń, że będzie lepiej. W dokumencie czytamy m.in. "walka z nadpopulacją w kolejnym roku ma niewielkie szanse na gruntowne uregulowanie".

Z raportu dowiedzieć się można, także iż:

– Pomimo odnotowanej poprawy, nadal w 35% schronisk stan psów na koniec 2003 roku przekraczał stan, na które przygotowano schroniska.

– Ilość zwierząt w największych schroniskach nadal przekracza racjonalne granice, co znacznie pogarsza dobrostan przebywających w nich zwierząt.

– W 2003 roku odsetek sterylizacji i kastracji pozostał na poziomie roku ubiegłego i wyniósł 7%.

– W 73 schroniskach dla psów w ogóle nie przeprowadzano sterylizacji i kastracji.

– Kolejny rok przynosi zwiększenie odsetka adopcji. Adopcja w 2003 roku wyniosła 55% i była wyższa o 3% niż w roku 2002.

– Szczepienia przeciwko wściekliźnie objęły 48% psów.

– Odsetek eutanazji psów w schroniskach wyniósł w 2003 roku 12% zwierząt i był mniejszy o 2% niż w 2002 r.

– W 41% schronisk w Polsce nie prowadzi się szczepień profilaktycznych przeciwko najczęściej występującym chorobom zakaźnym.

– Wzrósł do 7% (+1% w stosunku do 2002r.) odsetek przypadków śmierci psów w schroniskach w wyniku chorób, urazów oraz zagryzień.

Z całym dokumentem zapoznać się można tutaj.