Pies szczeka na ludzi na ulicy

Jak oduczyć psa szczekania na ludzi, gdy idziemy ulicą?