Porażka nauki


Spór pośród naukowców rozgorzał od nowa: Czy pies jest w stanie pojąć poszczególne słowa, czy tylko z intonacji tego, co powiemy domyśla się mniej więcej co od niego chcemy.

Spór pośród naukowców rozgorzał od nowa:
Czy pies jest w stanie pojąć poszczególne słowa,
czy tylko z intonacji tego, co powiemy
domyśla się mniej więcej co od niego chcemy.

Dla nas to spór jałowy, bo wiadomo jest,
że nikt nie pojmie pana tak jak jego pies,
a czy to intonacji, czy słów rozumienie,
to drugorzędne, naszym zdaniem, ma znaczenie.

Że pies rozumie słowa, wątpliwości nie ma.
Intonacja też różne przynosi mu dane.
Ale przy tym ciekawszy pomija się temat:
Że pies w lot łapie to, co NIEWYPOWIEDZIANE.

Nieraz rozumie słowo, co wcale NIE PADA
i intonację zdania, które NIE ZABRZMIAŁO.
Wtedy nauka ręce bezradnie rozkłada
albo całkiem zaprzecza, że to miejsce miało,

No cóż… Nauka czasem, jak bańka mydlana,
zbyt wysokie mniemanie na swój temat ma.
Życzyć jej tylko można, żeby była dla nas
tak samo zrozumiała, jak człowiek dla psa.

Z poważaniem:
Drużka-Dróżka i Marek Majewski