Poznaj swojego psa


Mamy rodowodową suczkę, którą chcielibyśmy rozmnożyć. Jakie są warunki rozliczenia się z właścicielem reproduktora? Chcemy kupić PON-a. Jaki charakter ma ten pies i czy może pełnić rolę stróża? Jakie warunki musi spełnić pies, aby uzyskać tytuł champion

– Regulamin hodowlany zakłada trzy warianty opłaty za krycie:
1) krycie za szczenię – po odchowaniu czterech lub więcej szczeniąt właściciel reproduktora wybiera jedno szczenię z miotu. Jeśli hodowca pozostawia szczeniaka we własnej hodowli ma pierwszeństwo wyboru. W przypadku odchowania jednego szczeniaka właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia, przy dwóch odchowanych szczeniakach – w wysokości 1/2, przy trzech – w wysokości 3/4.
2) krycie za średnią wartość rynkową – właściciel reproduktora otrzymuje kwotę w wysokości średniej wartości rynkowej szczeniaka, po sprzedaniu wszystkich szczeniąt, ale nie później niż cztery miesiące od daty urodzenia. W przypadku mniej niż czterech szczeniąt w miocie stosuje się zasadę jak w punkcie 1 (odpowiednia część wartości, w zależności od ilości szczeniąt).
3) krycie za ekwiwalent pieniężny – po kryciu właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora ustaloną kwotę. Nie podlega ona zwrotowi. W przypadku pustego krycia właściciel suki ma prawo krycia przy kolejnej cieczce bez ponoszenia opłat.