Prezydent zawetował!


Aleksander Kwaśniewski odmówił dziś podpisania nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

W uzasadnieniu (opublikowanym na stronie internetowej www.prezydent.pl) czytamy: „Prezydent RP nie kwestionuje potrzeby stworzenia prawa chroniącego obywateli przed agresywnym zachowaniem psów, jednak w przypadku ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. podzielił opinię Senatu, który odrzucając ustawę w dniu 19 maja 2005 r. stwierdził, że zawarte w niej regulacje prawne nie będą w stanie zrealizować wskazanych zamierzeń a ponadto mogą zrodzić wiele innych problemów natury moralnej i prawnej.

Wejście w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. nie tylko nie doprowadzi do zamierzonych przez nią skutków ale może spowodować zwiększenie zagrożenia, poprzez spowodowanie wyzbywania się psów przez właścicieli, którzy nie będą mogli (lub potrafili) sprostać uciążliwym warunkom nie znanym im w dniu podejmowania decyzji o posiadaniu zwierzęcia.

Ustawodawca wprowadzający za naruszenie postanowień ustawy sankcję polegającą na przepadku lub obowiązku wyzbycia się psa nie uwzględnił sytuacji polskich schronisk dla zwierząt i nie zagwarantował humanitarnego sposobu postępowania ze zwierzętami, które z dotychczasowymi właścicielami nie będą mogły pozostać. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, w oparciu o nieostre pojęcia, wprowadza możliwość sankcji wobec obywateli i dlatego jako akt niepoprawny i nieprecyzyjny nie powinna zostać włączona do systemu obowiązującego prawa.

Podstawowym mankamentem ustawy jest jednak pozostawienie poza regulacją kwestii mających rzeczywiste znaczenie dla ochrony ludzi przed agresją zwierząt. Ustawa nie wspomaga walki z nielegalnymi hodowlami psów agresywnych, nie odnosi się do niekontrolowanego obrotu tymi zwierzętami na targowiskach i nie przewiduje ograniczania ich populacji.”