Procent na zwierzęta


Jak co roku, składając zeznania podatkowe, możemy wesprzeć potrzebujące pomocy czworonogi. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Po pierwsze należy znaleźć organizację, która zajmuje się pomocą zwierzętom i ma status organizacji pożytku publicznego (tylko takiej możemy przekazać 1 procent naszego podatku dochodowego). Listę takich organizacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://opp.ms.gov.pl albo pod adresem: http://www.baza.pozytek.ngo.pl

Następnie należy wpłacić na rzecz wybranej (lub wybranych) organizacji kwotę nie wyższą niż 1% należnego podatku (dowód wpłaty trzeba koniecznie zachować!).
Wypełniając formularz PIT w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać wysokość dokonanej wpłaty, zaokrąglając ją do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Jeśli w ostatecznym rozliczeniu wyjdzie niedopłata – kwotę, którą trzeba będzie zapłacić fiskusowi, należy pomniejszyć o tę wpłaconą na rzecz organizacji. Natomiast w wypadku nadpłaty urząd zwróci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od czasu złożenia zeznania. (TJ, fot. Adam Jastrzębowski)