Psi happening w Sosnowcu

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem znęcania się nad zwierzętami. Studenci zbierali również podpisy pod petycją w sprawie zmian w ustawodawstwie, które umożliwią skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt. Udało się zebrać ponad 1000 podpisów!
Happening w Sosnowcu był częścią kampanii prowadzonej przez miłośników psów po tragedii psa Ozzy`ego. (PAP, TJ)