Łajka zachodniosyberyjska stojąca na polanie

Łajka zachodniosyberyjska to inteligentny, ale niechętnie podporządkowujący się ludzkim poleceniom, samodzielny i odważny pies. Został wyhodowany na Syberii jako pomocnik myśliwego polującego głównie na grubą zwierzynę. Źle znosi niedelikatne traktowanie.