Sejm za nowelizacją


Posłowie nie zgodzili się ze stanowiskiem Senatu, by odrzucić w całości nowelizację ustawy o ochronie zwierzęt. Oznacza to m.in., że jeśli nowelizację podpisze prezydent, to posiadacz psa rasy uznanej za agresywną będzie musiał uzyskać na jego posiadanie specjalne zezwolenie. Obowiązkowe też będzie ubezpieczanie od szkód wyrządzonych przez psa.

Senatorowie, opowiadając się za odrzuceniem ustawy, zwracali uwagę, że może ona jeszcze powiększyć przepełnienie schronisk dla zwierząt, niektórzy właściciele będą porzucali psy.

O poprawkach do ustawy zaproponowanych przez posłów poczytać możesz klikając tutaj , a pełen tekst poprawki znaleźć można na stronie
internetowej Sejmu
.