Sejm za nowelizacją

Senatorowie, opowiadając się za odrzuceniem ustawy, zwracali uwagę, że może ona jeszcze powiększyć przepełnienie schronisk dla zwierząt, niektórzy właściciele będą porzucali psy.

O poprawkach do ustawy zaproponowanych przez posłów poczytać możesz klikając tutaj , a pełen tekst poprawki znaleźć można na stronie
internetowej Sejmu
.