Senatorowie przeciw nowelizacji


Po burzliwej dyskusji senatorowie odrzucili w całości nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zaostrzała przepisy dla posiadaczy psów (zwłaszcza ras uznanych za agresywne).

Zdaniem większości senatorów nowe przepisy nie spełniałyby swoich celów. Mogłyby natomiast skutkować wzrostem liczby bezpańskich zwierząt, przepełnieniem schronisk i usypianiem psów na masową skalę.

Przypomnijmy, że w projekcie nowelizacji postulowano m.in. by posiadacze psów ras uznawanych za agresywne uzyskiwali specjalne zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także by osoby takie miały nienaganną opinię wydaną przez komendanta policji i pozytywne orzeczenie od lekarza i psychologa (identyczne są warunki ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni).

Nowelizację zajmie się teraz ponownie Sejm.