Senatorowie przeciw nowelizacji

Zdaniem większości senatorów nowe przepisy nie spełniałyby swoich celów. Mogłyby natomiast skutkować wzrostem liczby bezpańskich zwierząt, przepełnieniem schronisk i usypianiem psów na masową skalę.

Przypomnijmy, że w projekcie nowelizacji postulowano m.in. by posiadacze psów ras uznawanych za agresywne uzyskiwali specjalne zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także by osoby takie miały nienaganną opinię wydaną przez komendanta policji i pozytywne orzeczenie od lekarza i psychologa (identyczne są warunki ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni).

Nowelizację zajmie się teraz ponownie Sejm.