Sposób na szczekanie


Już Ignacy Krasicki pisał w dawnych wiekach o problemach związanych z faktem, że pies szczeka

Już Ignacy Krasicki pisał w dawnych wiekach
o problemach związanych z faktem, że pies szczeka:
„Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził.
Obili go nazajutrz, że pana obudził.
Spał smacznie drugiej nocy, złodzieja nie czekał,
ten dom skradł; Psa obili za to, że nie szczekał”.

Jak widać, już od wieków człowiek zżyma się,
że wielki kłopot sprawia mu szczekanie psie.
A pies tak ma, czy kundlem jest, czy ma rodowód,
że szczeka zawsze wtedy, kiedy widzi powód.
Błędem jest więc mieć o to pretensje do niego,
dopóki się nie uda wyjaśnić – dlaczego
i usunąć przyczyny jak myszy z kredensu…

A jeżeli – ktoś spyta – pies szczeka b e z s e n s u ?
Owszem – i tak się zdarza. Są przypadki znane.
Mój znajomy psa wtedy sadza przed ekranem,
gdy płynie potok słów z ust Ważnego Człowieka,
mówiąc: – Ciekawe, jak on to wszystko o d s z c z e k a ?