Strzelać kazano?

O ustawie zezwalającej na odstrzał psów i kotów na terenach łowieckich.