Strzeż psa przed kleszczem!

Poezja Marka Majewskiego