Jak się uporać z problemem bezdomności zwierząt, mówi Andrzej Beuth, naczelnik wydziału ds. zwierząt miasta stołecznego Warszawy