Smycz automatyczna to wynalazek przydatny - ale wymagający wyobraźni od właściciela psa i mogący utrudnić szkolenie