Bora ma grację, Fabio to wieśniak, a Fiszka jest "kochanym dzieckiem" wokalistki Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada nam o swoim stadzie